اورال پروا NZDE

شناسه محصول :18737

309,000تومان

سایز رنگ موجودی
40 آبی کاربنی 0
45 آبی کاربنی 0
50 آبی کاربنی 0
55 آبی کاربنی 0
60 آبی کاربنی 0
65 آبی کاربنی 0
L آبی کاربنی 0
M آبی کاربنی 0
40 انبه ای 0
45 انبه ای 0
50 انبه ای 0
55 انبه ای 0
60 انبه ای 0
65 انبه ای 0
L انبه ای 3
M انبه ای 10
40 بنفش 0
45 بنفش 0
50 بنفش 0
55 بنفش 0
60 بنفش 0
65 بنفش 0
L بنفش 0
M بنفش 0
40 زرد 0
45 زرد 0
50 زرد 0
55 زرد 0
60 زرد 0
65 زرد 0
L زرد 0
M زرد 0
40 سبز بنتون 0
45 سبز بنتون 0
50 سبز بنتون 0
55 سبز بنتون 0
60 سبز بنتون 0
65 سبز بنتون 0
L سبز بنتون 0
M سبز بنتون 0

توجه !!

قبل از پرداخت از طریق چک کردن قسمت بالا از موجود بودن سایز مورد نظر مطمئن شوید.در صورت موجودی صفر و خرید شما کیف پول شما در سایت شارژ میشود.

سایز و رنگ مورد نظر را در صورت موجود بودن در صفحه پرداخت بنویسید.

توجه !!

جنس اورال سوپر پنبه فول لاکرا
قد رنگ آبی کاربنی 3 الی 4 سانت نسبت به سانت درج شده کوتاهتر میباشد
دور سینه رنگ سبز 1 الی 2 سانت کمتر از سانت درج شده میباشد

 •  سایز 40
 • قد اورال
  53
 • دور سینه
  60
 • قد از سرشانه تا فاق
  49
 • قد از کمر تا فاق
  21
 • دور ران
  46
 •  سایز 45
 • قد اورال
  56
 • دور سینه
  65
 • قد از سرشانه تا فاق
  53
 • قد از کمر تا فاق
  23
 • دور ران
  48
 •  سایز 50
 • قد اورال
  59
 • دور سینه
  72
 • قد از سرشانه تا فاق
  55
 • قد از کمر تا فاق
  25
 • دور ران
  52
 •  سایز 55
 • قد اورال
  64
 • دور سینه
  77
 • قد از سرشانه تا فاق
  60
 • قد از کمر تا فاق
  27
 • دور ران
  54
 •  سایز 60
 • قد اورال
  69
 • دور سینه
  82
 • قد از سرشانه تا فاق
  63
 • قد از کمر تا فاق
  31
 • دور ران
  56
 •  سایز 65
 • قد اورال
  74
 • دور سینه
  87
 • قد از سرشانه تا فاق
  68
 • قد از کمر تا فاق
  33
 • دور ران
  59
 •  سایز M
 • قد اورال
  84
 • دور سینه
  92
 • قد از سرشانه تا فاق
  77
 • قد از کمر تا فاق
  38
 • دور ران
  72
 •  سایز L
 • قد اورال
  88
 • دور سینه
  96
 • قد از سرشانه تا فاق
  82
 • قد از کمر تا فاق
  40
 • دور ران
  74