شورتک ست مادر دختری نیلا NZDE

شناسه محصول :20277

219,000تومان

تیکه سایز رنگ موجودی
چتر 40 سبز آبی 21
قاصدک 40 سبز آبی 19
گربه 40 سبز آبی 0
قاصدک 45 سبز آبی 18
چتر 45 سبز آبی 19
گربه 45 سبز آبی 0
گربه 50 سبز آبی 0
قاصدک 50 سبز آبی 19
چتر 50 سبز آبی 20
قاصدک 55 سبز آبی 20
چتر 55 سبز آبی 23
گربه 55 سبز آبی 0
قاصدک 60 سبز آبی 19
گربه 60 سبز آبی 1
چتر 60 سبز آبی 17
قاصدک 65 سبز آبی 17
چتر 65 سبز آبی 20
گربه 65 سبز آبی 2
گربه L سبز آبی 0
چتر L سبز آبی 4
قاصدک L سبز آبی 3
قاصدک M سبز آبی 8
گربه M سبز آبی 0
چتر M سبز آبی 9
قاصدک 40 سرمه ای 19
قاصدک 45 سرمه ای 19
قاصدک 50 سرمه ای 16
قاصدک 55 سرمه ای 14
قاصدک 60 سرمه ای 19
قاصدک 65 سرمه ای 23
قاصدک L سرمه ای 0
قاصدک M سرمه ای 6
خطی 40 سفید 7
گل گلی 40 سفید 0
خطی 45 سفید 7
گل گلی 45 سفید 0
گل گلی 50 سفید 0
خطی 50 سفید 6
گل گلی 55 سفید 9
خطی 55 سفید 4
خطی 60 سفید 6
گل گلی 60 سفید 8
خطی 65 سفید 2
گل گلی 65 سفید 7
خطی L سفید 0
گل گلی L سفید 0
خطی M سفید 0
گل گلی M سفید 0
قاصدک 40 صورتی 18
چتر 40 صورتی 21
قلبی 40 صورتی 0
گربه 40 صورتی 0
قلب‌وپنجه‌گربه 40 صورتی 13
گربه 45 صورتی 0
چتر 45 صورتی 20
قلب‌وپنجه‌گربه 45 صورتی 15
قاصدک 45 صورتی 13
قلبی 45 صورتی 0
قلبی 50 صورتی 3
چتر 50 صورتی 19
گربه 50 صورتی 0
قاصدک 50 صورتی 19
قلب‌وپنجه‌گربه 50 صورتی 12
قلب‌وپنجه‌گربه 55 صورتی 19
چتر 55 صورتی 19
قلبی 55 صورتی 0
قاصدک 55 صورتی 17
گربه 55 صورتی 0
قلبی 60 صورتی 1
قلب‌وپنجه‌گربه 60 صورتی 19
قاصدک 60 صورتی 18
چتر 60 صورتی 20
گربه 60 صورتی 3
گربه 65 صورتی 5
قلبی 65 صورتی 2
قلب‌وپنجه‌گربه 65 صورتی 20
قاصدک 65 صورتی 19
چتر 65 صورتی 20
چتر L صورتی 7
گربه L صورتی 0
قلب‌وپنجه‌گربه L صورتی 7
قلبی L صورتی 0
قاصدک L صورتی 7
چتر M صورتی 9
گربه M صورتی 0
قلب‌وپنجه‌گربه M صورتی 7
قاصدک M صورتی 8
قلبی M صورتی 0
قلب‌و‌کاکتوس 40 طوسی 16
قلب‌برجسته 40 طوسی 2
چتر 40 طوسی 22
گربه 40 طوسی 0
قلب‌وپنجه‌گربه 40 طوسی 18
قلب‌خورشیدی 40 طوسی 21
قلبی‌خطی 40 طوسی 18
نقطه 40 طوسی 22
نقطه 45 طوسی 22
قلب‌و‌کاکتوس 45 طوسی 14
قلب‌وپنجه‌گربه 45 طوسی 19
قلب‌خورشیدی 45 طوسی 20
قلبی‌خطی 45 طوسی 12
گربه 45 طوسی 0
قلب‌برجسته 45 طوسی 2
چتر 45 طوسی 22
چتر 50 طوسی 21
قلب‌برجسته 50 طوسی 2
قلب‌خورشیدی 50 طوسی 21
قلبی‌خطی 50 طوسی 18
قلب‌وپنجه‌گربه 50 طوسی 22
نقطه 50 طوسی 22
گربه 50 طوسی 0
قلب‌و‌کاکتوس 50 طوسی 15
قلبی‌خطی 55 طوسی 17
چتر 55 طوسی 20
نقطه 55 طوسی 23
گربه 55 طوسی 0
قلب‌برجسته 55 طوسی 3
قلب‌وپنجه‌گربه 55 طوسی 18
قلب‌خورشیدی 55 طوسی 21
قلب‌و‌کاکتوس 55 طوسی 10
چتر 60 طوسی 21
قلبی‌خطی 60 طوسی 20
قلب‌خورشیدی 60 طوسی 20
قلب‌برجسته 60 طوسی 10
گربه 60 طوسی 0
قلب‌و‌کاکتوس 60 طوسی 15
قلب‌وپنجه‌گربه 60 طوسی 15
نقطه 60 طوسی 22
چتر 65 طوسی 22
قلب‌وپنجه‌گربه 65 طوسی 18
گربه 65 طوسی 0
قلبی‌خطی 65 طوسی 15
قلب‌و‌کاکتوس 65 طوسی 17
نقطه 65 طوسی 22
قلب‌خورشیدی 65 طوسی 20
قلب‌برجسته 65 طوسی 9
گربه L طوسی 0
قلب‌برجسته L طوسی 0
نقطه L طوسی 6
قلب‌وپنجه‌گربه L طوسی 10
چتر L طوسی 7
قلبی‌خطی L طوسی 1
قلب‌و‌کاکتوس L طوسی 0
قلب‌خورشیدی L طوسی 8
قلب‌وپنجه‌گربه M طوسی 9
قلب‌و‌کاکتوس M طوسی 2
قلب‌برجسته M طوسی 0
نقطه M طوسی 8
گربه M طوسی 0
قلبی‌خطی M طوسی 5
چتر M طوسی 10
قلب‌خورشیدی M طوسی 8
قلبی‌خطی 40 مشکی 6
قلبی‌خطی 45 مشکی 4
قلبی‌خطی 50 مشکی 9
قلبی‌خطی 55 مشکی 7
قلبی‌خطی 60 مشکی 10
قلبی‌خطی 65 مشکی 8
قلبی‌خطی L مشکی 0
قلبی‌خطی M مشکی 0
راه‌راه 40 گلبهی 0
راه‌راه 45 گلبهی 0
راه‌راه 50 گلبهی 0
راه‌راه 55 گلبهی 8
راه‌راه 60 گلبهی 14
راه‌راه 65 گلبهی 13
راه‌راه L گلبهی 0
راه‌راه M گلبهی 4

توجه !!

قبل از پرداخت از طریق چک کردن قسمت بالا از موجود بودن سایز مورد نظر مطمئن شوید.در صورت موجودی صفر و خرید شما کیف پول شما در سایت شارژ میشود.

سایز و رنگ مورد نظر را در صورت موجود بودن در صفحه پرداخت بنویسید.

توجه !!

جنس شورتک سوپر پنبه فول لاکرا
پارچه طرحدار
برای انتخاب طرح مورد نظر ابتدا روی باکس انتخاب تیکه بزنید سپس سایز و رنگ دلخواه رو انتخاب کنید

 •  تیکه گل گلی – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه گل گلی – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه گل گلی – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه گل گلی – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه گل گلی – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه گل گلی – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه گل گلی – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه گل گلی – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه گربه – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه گربه – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه گربه – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه گربه – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه گربه – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه گربه – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه گربه – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه گربه – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه گربه – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه گربه – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه گربه – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه گربه – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه گربه – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه گربه – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه گربه – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه گربه – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه گربه – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه گربه – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه گربه – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه گربه – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه گربه – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه گربه – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه گربه – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه گربه – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلب‌وپنجه‌گربه – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه راه‌راه – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه راه‌راه – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه راه‌راه – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه راه‌راه – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه راه‌راه – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه راه‌راه – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه راه‌راه – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه راه‌راه – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قاصدک – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قاصدک – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قاصدک – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قاصدک – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قاصدک – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قاصدک – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قاصدک – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قاصدک – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قاصدک – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قاصدک – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قاصدک – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قاصدک – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قاصدک – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قاصدک – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قاصدک – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قاصدک – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قاصدک – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قاصدک – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قاصدک – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قاصدک – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قاصدک – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قاصدک – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قاصدک – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قاصدک – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه نقطه – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه نقطه – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه نقطه – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه نقطه – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه نقطه – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه نقطه – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه نقطه – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه نقطه – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلبی – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلبی – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلبی – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلبی – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلبی – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلبی – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلبی – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلبی – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه خطی – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه خطی – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه خطی – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه خطی – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه خطی – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه خطی – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه خطی – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه خطی – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلب‌و‌کاکتوس – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلب‌خورشیدی – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلب‌برجسته – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه قلبی‌خطی – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه چتر – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه چتر – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه چتر – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه چتر – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه چتر – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه چتر – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه چتر – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه چتر – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه چتر – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه چتر – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه چتر – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه چتر – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه چتر – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه چتر – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه چتر – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه چتر – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88
 •  تیکه چتر – سایز 40
 • قد شورتک
  23
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  52
 •  تیکه چتر – سایز 45
 • قد شورتک
  25
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  54
 •  تیکه چتر – سایز 50
 • قد شورتک
  26
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  58
 •  تیکه چتر – سایز 55
 • قد شورتک
  27
 • بلندی فاق
  25
 • دور ران
  46
 • دور کمر
  62
 •  تیکه چتر – سایز 60
 • قد شورتک
  29
 • بلندی فاق
  26
 • دور ران
  48
 • دور کمر
  64
 •  تیکه چتر – سایز 65
 • قد شورتک
  30
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور کمر
  66
 •  تیکه چتر – سایز M
 • قد شورتک
  31
 • بلندی فاق
  29
 • دور ران
  64
 • دور باسن
  100
 • دور کمر
  76
 •  تیکه چتر – سایز L
 • قد شورتک
  32
 • بلندی فاق
  30
 • دور ران
  70
 • دور باسن
  114
 • دور کمر
  88