لگ رنگارنگ NZDE

شناسه محصول :20100

249,000تومان

سایز رنگ موجودی
35 آبی نفتی 0
40 آبی نفتی 2
45 آبی نفتی 0
50 آبی نفتی 0
55 آبی نفتی 0
60 آبی نفتی 0
65 آبی نفتی 0
L آبی نفتی 0
M آبی نفتی 0
35 آبی کاربنی 0
40 آبی کاربنی 0
45 آبی کاربنی 0
50 آبی کاربنی 0
55 آبی کاربنی 0
60 آبی کاربنی 0
65 آبی کاربنی 0
L آبی کاربنی 0
M آبی کاربنی 0
35 اقیانوسی 0
40 اقیانوسی 6
45 اقیانوسی 0
50 اقیانوسی 0
55 اقیانوسی 0
60 اقیانوسی 0
65 اقیانوسی 0
L اقیانوسی 0
M اقیانوسی 0
35 بنفش 0
40 بنفش 0
45 بنفش 0
50 بنفش 0
55 بنفش 0
60 بنفش 0
65 بنفش 0
L بنفش 0
M بنفش 0
35 حنایی 0
40 حنایی 7
45 حنایی 10
50 حنایی 3
55 حنایی 0
60 حنایی 4
65 حنایی 2
L حنایی 0
M حنایی 0
35 زرد 0
40 زرد 1
45 زرد 0
50 زرد 3
55 زرد 0
60 زرد 1
65 زرد 0
L زرد 0
M زرد 0
35 زرشکی 0
40 زرشکی 4
45 زرشکی 0
50 زرشکی 0
55 زرشکی 0
60 زرشکی 0
65 زرشکی 0
L زرشکی 0
M زرشکی 0
35 سبز آبی 0
40 سبز آبی 0
45 سبز آبی 7
50 سبز آبی 0
55 سبز آبی 0
60 سبز آبی 1
65 سبز آبی 0
L سبز آبی 0
M سبز آبی 0
35 سبز بنتون 0
40 سبز بنتون 1
45 سبز بنتون 0
50 سبز بنتون 0
55 سبز بنتون 0
60 سبز بنتون 0
65 سبز بنتون 0
L سبز بنتون 0
M سبز بنتون 0
35 سبز صابونی 5
40 سبز صابونی 7
45 سبز صابونی 0
50 سبز صابونی 5
55 سبز صابونی 0
60 سبز صابونی 9
65 سبز صابونی 2
L سبز صابونی 0
M سبز صابونی 0
35 سبز لاجوردی 0
40 سبز لاجوردی 0
45 سبز لاجوردی 0
50 سبز لاجوردی 0
55 سبز لاجوردی 0
60 سبز لاجوردی 0
65 سبز لاجوردی 0
L سبز لاجوردی 0
M سبز لاجوردی 0
35 سبز کاهویی 0
40 سبز کاهویی 4
45 سبز کاهویی 0
50 سبز کاهویی 1
55 سبز کاهویی 0
60 سبز کاهویی 0
65 سبز کاهویی 0
L سبز کاهویی 0
M سبز کاهویی 0
35 سرخابی 0
40 سرخابی 0
45 سرخابی 0
50 سرخابی 0
55 سرخابی 0
60 سرخابی 0
65 سرخابی 0
L سرخابی 0
M سرخابی 0
35 سرخابی سیر 0
40 سرخابی سیر 0
45 سرخابی سیر 0
50 سرخابی سیر 0
55 سرخابی سیر 0
60 سرخابی سیر 0
65 سرخابی سیر 0
L سرخابی سیر 0
M سرخابی سیر 0
35 سرمه ای 0
40 سرمه ای 0
45 سرمه ای 0
50 سرمه ای 0
55 سرمه ای 0
60 سرمه ای 0
65 سرمه ای 0
L سرمه ای 0
M سرمه ای 0
35 شتری 0
40 شتری 2
45 شتری 2
50 شتری 0
55 شتری 4
60 شتری 3
65 شتری 0
L شتری 0
M شتری 0
35 صورتی کمرنگ 0
40 صورتی کمرنگ 0
45 صورتی کمرنگ 2
50 صورتی کمرنگ 0
55 صورتی کمرنگ 0
60 صورتی کمرنگ 0
65 صورتی کمرنگ 0
L صورتی کمرنگ 0
M صورتی کمرنگ 0
35 طوسی 0
40 طوسی 0
45 طوسی 0
50 طوسی 0
55 طوسی 0
60 طوسی 0
65 طوسی 0
L طوسی 0
M طوسی 0
35 فسفری 1
40 فسفری 6
45 فسفری 7
50 فسفری 8
55 فسفری 0
60 فسفری 4
65 فسفری 1
L فسفری 0
M فسفری 0
35 قرمز 0
40 قرمز 1
45 قرمز 0
50 قرمز 0
55 قرمز 0
60 قرمز 0
65 قرمز 0
L قرمز 0
M قرمز 0
35 مشکی 0
40 مشکی 0
45 مشکی 0
50 مشکی 0
55 مشکی 0
60 مشکی 0
65 مشکی 0
L مشکی 0
M مشکی 0
35 نارنجی 0
40 نارنجی 0
45 نارنجی 5
50 نارنجی 0
55 نارنجی 0
60 نارنجی 0
65 نارنجی 0
L نارنجی 0
M نارنجی 0
35 نارنجی سیر 0
40 نارنجی سیر 7
45 نارنجی سیر 11
50 نارنجی سیر 2
55 نارنجی سیر 5
60 نارنجی سیر 3
65 نارنجی سیر 3
L نارنجی سیر 0
M نارنجی سیر 0
35 نسکافه ای 1
40 نسکافه ای 0
45 نسکافه ای 0
50 نسکافه ای 0
55 نسکافه ای 0
60 نسکافه ای 0
65 نسکافه ای 0
L نسکافه ای 0
M نسکافه ای 0
35 پسته ای 0
40 پسته ای 5
45 پسته ای 3
50 پسته ای 0
55 پسته ای 0
60 پسته ای 0
65 پسته ای 0
L پسته ای 0
M پسته ای 0
35 کالباسی تیره 0
40 کالباسی تیره 8
45 کالباسی تیره 0
50 کالباسی تیره 1
55 کالباسی تیره 0
60 کالباسی تیره 0
65 کالباسی تیره 0
L کالباسی تیره 0
M کالباسی تیره 0
35 یاسی 0
40 یاسی 1
45 یاسی 1
50 یاسی 0
55 یاسی 0
60 یاسی 0
65 یاسی 0
L یاسی 0
M یاسی 0

توجه !!

قبل از پرداخت از طریق چک کردن قسمت بالا از موجود بودن سایز مورد نظر مطمئن شوید.در صورت موجودی صفر و خرید شما کیف پول شما در سایت شارژ میشود.

سایز و رنگ مورد نظر را در صورت موجود بودن در صفحه پرداخت بنویسید.

توجه !!

جنس سوپر پنبه فول لاکرا
سایزبندی براساس گروه سنی می باشد.
سانت درج شده دارای 1 الی 2 سانت اختلاف می باشد. این اختلاف ممکن است بزرگتر یا کوچیکتر باشد.
سانت دور کمر به اندازه ی عرض لگ درج شده و حداکثر تا 5 سانت کشسانی دارد.

 •  سایز 35
 • قد لگ
  41
 • بلندی فاق
  17
 • دور ران
  30
 • دور کمر
  40
 •  سایز 40
 • قد لگ
  46
 • بلندی فاق
  18
 • دور ران
  31
 • دور کمر
  46
 •  سایز 45
 • قد لگ
  54
 • بلندی فاق
  20
 • دور ران
  32
 • دور کمر
  48
 •  سایز 50
 • قد لگ
  60
 • بلندی فاق
  21
 • دور ران
  34
 • دور کمر
  52
 •  سایز 55
 • قد لگ
  65
 • بلندی فاق
  22
 • دور ران
  38
 • دور کمر
  58
 •  سایز 60
 • قد لگ
  73
 • بلندی فاق
  23
 • دور ران
  40
 • دور کمر
  62
 •  سایز 65
 • قد لگ
  80
 • بلندی فاق
  24
 • دور ران
  44
 • دور کمر
  68
 •  سایز M
 • قد لگ
  83
 • بلندی فاق
  27
 • دور ران
  52
 • دور باسن
  84
 • دور کمر
  78
 •  سایز L
 • قد لگ
  86
 • بلندی فاق
  28
 • دور ران
  56
 • دور باسن
  94
 • دور کمر
  82